Privacy Statement

Dit is het privacystatement van Kato Kantoorinrichting en Projecten | AA Kantoor Totaal B.V., gevestigd aan Josink Hofweg 9, 7545 PP te Enschede en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 06072403.

Kato Projecten houdt zich bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG).

Hieronder lees je meer over welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij dit doen, waarom en wat je rechten zijn.

Verwerking persoonsgegevens en doeleinden

Bij gebruikmaking en het bezoek van de website www.katoprojecten.nl verwerkt Kato Projecten de volgende persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden.

Om uitvoering te kunnen geven aan jouw verzoeken, verwerken wij:

  • indien je onze website bezoekt: jouw voorkeursinstelling door middel van het plaatsen van functionele cookies. Dit doen wij zodat de website optimaal werkt voor u. Meer hierover lees je in onze cookieverklaring;
  • wanneer je via het contact- of bel-me-terug formulier op onze website contact met ons zoekt: uw naam, uw (e-mail)adres, telefoonnummer, en eventuele andere (persoons)gegevens die je met ons deelt, waaronder uiteraard jouw opmerking (verzoek, vraag of klacht). Dit doen wij om kennis van je opmerking te kunnen nemen, met je in contact te treden en je van het verloop van de behandeling van jouw opmerking op de hoogte te houden;
  • indien je je opgeeft voor onze nieuwsbrieven: jouw naam en e-mailadres. Dit doen wij om u te informeren over de ontwikkelingen binnen Kato Projecten en over onze diensten. Als je dit niet langer prijs op stelt, kunt je je uitschrijven via een link in de betreffende mailing;
  • indien u een whitepaper aanvraagt: jouw naam en e-mailadres. Dit doen wij om te verifiëren of het om een valide download gaat.

Zonder over de bovenbedoelde gegevens te beschikken, kunnen wij niet aan jouw verzoeken voldoen.

In het kader van ons gerechtvaardigd belang (het kunnen verbeteren van onze website en in het kader van de naleving van wet- en regelgeving) verwerken wij:

  • bij een bezoek aan onze website: de unieke identificatie en statistieken betreffende bekeken pagina’s, verkeer van en naar de website, het tijdstip van je bezoek, de verwijzende URL, de eventueel door jouw gebruikte keywords, het door jouw gebruikte besturingssysteem, de door jouw gebruikte browser, specificaties over het door jouw gebruikte toestel of apparaat, je IP-adres en, indien door jouw opgegeven, je naam en e-mailadres. Deze gegevens helpen ons om de belangstelling voor onze website te kunnen meten en het gebruikersgemak van de website te bevorderen. Je bent niet verplicht de hier bedoelde gegevens te verstrekken en kunt dit voorkomen door de verzameling van deze cookies uit te zetten via de instellingen in de cookiebanner;
  • naar aanleiding van klachten of meldingen: gegevens over (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen. Daarnaast kunnen wij overgaan tot het verstrekken van (persoons)gegevens aan derden, zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, justitie, politie en andere opsporingsinstanties, indien Kato Projecten daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving of daartoe aanleiding ziet op grond van dit statement.

Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven via de instellingen in de cookiebanner, worden bij een bezoek aan onze website door middel van cookies:

  • gegevens verwerkt m.b.t. de pagina’s die je hebt bezocht, om zo een profiel op te bouwen aan de hand van uw online surfgedrag. Met behulp van deze gegevens kunnen wij de advertenties van Kato Projecten zoveel mogelijk afstemmen op jouw profiel;
  • gegevens verwerkt die wij ophalen bij derden, waaronder bij social media bedrijven. Met behulp van deze gegevens kunnen wij, door profilering, u de voor u relevante content laten zien op onze website;
  • gegevens verwerkt door de in onze cookieverklaring genoemde derde partijen. Voor deze verwerkingen gelden de privacyverklaringen van die betreffende partijen.

Meer over de gegevensverwerking door middel van cookies kun je lezen in onze cookieverklaring.

Cookies

Wij gebruiken de in onze cookieverklaring genoemde cookies voor de daarin vermelde doeleinden.

Hier kun je zelf jouw cookie-instellingen bepalen en te allen tijde aanpassen. Het uitschakelen van (bepaalde) cookies, kan er wel toe leiden dat onze website niet meer optimaal werkt.

Let op: Wanneer je je toestemming ten aanzien van het plaatsen van bepaalde cookies intrekt, dan heeft dan geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de eerdere verwerking van uw gegevens, toen die toestemming er nog wel was.

Cookies voor de integratie van social media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen (“like” “tweet”, "share") op de sociale netwerken van LinkedIn, Facebook, Instagram en Pinterest. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van LinkedIn, Facebook, Instagram en Pinterest zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst, zodat deze partijen u kunnen herkennen op hun eigen pagina’s. Daarbij verzamelen zij gegevens over de pagina die u deelt. Wij hebben daar geen invloed op.

Leest u de betreffende privacyverklaringen (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat deze partijen met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Pinterest: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy

Derden

Uw persoonsgegevens worden, afgezien in het kader van de hierboven genoemde doelen, niet gedeeld met andere partijen, met uitzondering van de door Kato Projecten ingeschakelde hostingpartijen en data-analysebedrijven.

De door Kato Projecten ingeschakelde partijen moeten aan strenge beveiligingseisen voldoen en hebben zich tegenover Kato Projecten verplicht de gegevens niet voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden te gebruiken. Uw gegevens zijn opgeslagen op een server in Nederland.

Bewaartermijn

Kato Projecten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden. Dat zal in ieder geval binnen een aantal maanden zijn nadat uw verzoek is afgehandeld, tenzij u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrieven. In dat geval zullen uw gegevens voor dat doel langer worden bewaard.

De met de bezoeker samenhangende en uit het gebruik van de website voortvloeiende informatie wordt uitsluitend langer bewaard in een vorm die het niet langer mogelijk maakt de bezoeker te identificeren.

Voor de bewaartermijnen van de door ons gebruikte cookies, verwijzen wij naar onze cookieverklaring.

Beveiliging

De beveiliging van uw persoonsgegevens voldoet aan de in de toepasselijke wet- en regelgeving gestelde eisen.

De website is beveiligd met een versleutelde verbinding (256-bits SSL – te zien aan het slot-symbool in de browser) om de veiligheid tussen de computer van de bezoeker en de servers van Kato Projecten te waarborgen.

Opvragen, wijzigen, beperken of verwijderen van uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens. Ook heeft u, in bepaalde gevallen, het recht om Kato Projecten te verzoeken uw persoonsgegevens te laten verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Tot slot kunt bezwaar maken tegen de hierboven bedoelde verwerkingen, voor zover dit op uw specifieke situatie ziet.

U kunt uw eventuele bezwaren of verzoeken indienen bij Kato Projecten, via onderstaande contactgegevens. Wij zullen uw bezwaar en/of verzoek beoordelen conform de eisen die daaraan zijn gesteld in de AVG.

Kato Projecten Josink Hofweg 9 7545 PP Enschede Telefoon: 053 428 37 37 E-mail: info@katoprojecten.nl

Vragen, klachten en wijziging van dit statement

Indien u nog vragen mocht hebben over dit Privacystatement, dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons bereiken via de bovengenoemde contactgegevens.

U heeft het recht een klacht in te dienen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door Kato Projecten. Deze klacht kunt u indienen bij Kato Projecten zelf of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit Privacystatement kan door ons gewijzigd worden. Op onze website vindt u altijd de meest recente versie. Dit statement is voor het laatst gewijzigd op 18 september 2020.